Vad är ADSL?

ADSL är en akronym för asymmetrisk digital abonnentlinje och är en bredbandsanslutning baserad på hemtelefonlinjer som överför data till dina enheter. Det är möjligt att köpa ASDL-paket från en mängd företag trots att linjerna ägs av Openreach. Detta beror på att andra Internetleverantörer hyr linjerna från Openreach och kopplar in sin egen programvara för att ge dig bredband.

Hur verkar ADSL?

Baserat på traditionella koppartrådsystem är ADSL-bredband centrerat på mikrofilter som delar upp de frekvenser som krävs för Internetanslutning och konventionella telefonsamtal. Innan dessa lösningar var tillgängliga var människor tvungna att koppla bort sina telefonlinjer när de ville använda internet. ADSL är Storbritanniens mest använda typ av bredband. Om du har en aktiv telefonlinje borde du inte ha några problem med att få ADSL broadband installerat. Om du inte har betydande anslutningskrav och ofta behöver ladda ner stora mängder data mycket snabbt, ADSL kan mycket väl vara rätt lösning för dina behov. ADSL är också mer kostnadseffektivt än andra bredbandsanslutningsalternativ som fiberoptik.

Hur snabbt är ADSL och vad är LLU?

Bredband ADSL-paket säljs av icke-Openreach företag som en del av processen för tillträde till accessnät eller LLU. Hastigheten på ditt ADSL-bredband kan påverkas av olika faktorer, till exempel hur långt bort från den lokala telefonväxeln du är och kabelns skick och ålder. I de flesta fall är ADSL-installationen en enkel och snabb process.