Frilans entreprenör

En frilans entreprenör är en egenföretagare som kombinerar delar av både frilansare och entreprenörer. Hon kan fortfarande arbeta med mer än en arbetsgivare, men hon har ett kontrakt med var och en som täcker detaljerna i jobbet och den kompensation hon kommer att få. Ofta en frilans entreprenör kontrakt att arbeta med ett visst företag för varaktigheten av ett visst projekt, och kontraktet slutar när projektet är klar. I det här fallet frilansare är i arbete och måste börja leta igen, medan anställda normalt flyttas till andra uppgifter.

Överväganden

Frilansare får normalt inte några företags förmåner, så medan en anställd kan ha medicinsk täckning, tandvård försäkring och en 401 (k), entreprenören får ingen av dessa, även när han utför samma jobb som de anställda. För att balansera detta, frilans entreprenörer vanligtvis betalas mycket mer än företagets anställda får, och många frilansare föredrar det här sättet. Entreprenörer kan släppa taget utan förvarning, och företaget har ingen skyldighet att förse dem med någon form av kompensation för detta; de kan också få sina kontrakt förnyade och bjudas in att arbeta med nya projekt på samma företag.